Skip to main content

W poniedziałek 10 czerwca 2024 prezydent w końcu podpisał ustawę wprowadzającą tzw. „wakacje od ZUS” dla mikroprzedsiębiorców, czyli niewielkich firm. Nowe przepisy mają na celu wsparcie tej grupy przedsiębiorców i ułatwienie im prowadzenia działalności.

Na czym mają polegać wakacje od ZUS?

„Wakacje od ZUS” to sposób na zmniejszenie obciążeń finansowych małych przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Raz w roku, po spełnieniu określonych warunków, będą mogli nie płacić składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. To dobrowolne rozwiązanie, z którego skorzystać mogą wszyscy mikroprzedsiębiorcy (w tym samozatrudnieni) zarejestrowani w CEIDG.

Mikroprzedsiębiorca będzie mógł raz w roku wybrać dowolny miesiąc, w którym nie będzie musiał opłacać składek ZUS, Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego. W tym miesiącu składki zostaną pokryte z budżetu państwa. Jednakże, rozwiązanie to nie dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że przedsiębiorcy korzystający z „wakacji składkowych” nadal będą musieli płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne w wybranym miesiącu. Wysokość tych składek oraz termin ich płatności pozostaną bez zmian.

Z „wakacji od ZUS” przedsiębiorcy będą mogli skorzystać już od października 2024 roku.

Ulga nie będzie dostępna dla osób prowadzących działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Ministerstwo Rozwoju wyjaśnia, że ograniczenie to ma na celu zapobieganie „wypychaniu pracowników na samozatrudnienie”. Chodzi o przypadki, w których pracodawcy zmuszają swoich pracowników do porzucenia umowy o pracę i założenia własnej działalności gospodarczej, aby uniknąć obowiązków pracodawcy.

Wakacje od ZUS a forma opodatkowania 

Dobrą wiadomością dla mikroprzedsiębiorców jest to, że będą mogli skorzystać z „wakacji składkowych” bez względu na wybraną formę rozliczania podatku dochodowego. Dotyczy to:

  • PIT: osób rozliczających się na zasadach ogólnych i liniowych,
  • Ryczałtu od przychodów z działalności gospodarczej: osób korzystających z tej uproszczonej formy opodatkowania,
  • Karty podatkowej: osób rozliczających się w ten sposób.

Ministerstwo Rozwoju informuje, że ulga w postaci „wakacji składkowych” dotyczy jedynie składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy i nie obejmuje osób przez niego ubezpieczanych (pracowników).

Wakacje od ZUS – same korzyści!

Koszt składek za ten miesiąc pokryje budżet państwa, co przyniesie firmie oszczędności.

Ulga ta nie wpływa na:

  • Uprawnienie do zasiłku chorobowego: Przedsiębiorca zachowuje prawo do zasiłku chorobowego nawet podczas „wakacji od ZUS”, jeśli spełnia odpowiednie warunki.
  • Wysokość świadczeń emerytalno-rentowych: „Wakacje od ZUS” nie zmieniają wysokości przyszłych świadczeń emerytalno-rentowych.

Dodatkowe korzyści z tego uprawnienia:

  • Brak konieczności zawieszania działalności: Firma może nadal normalnie funkcjonować podczas „wakacji od ZUS”. Przedsiębiorca może uzyskiwać przychody i wystawiać faktury.
  • Prosta procedura: Wniosek o „wakacje od ZUS” można złożyć online za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

„Wakacje od ZUS” to dobrowolna ulga, a nie obowiązek. Przedsiębiorca sam decyduje, czy chce z niej skorzystać.

Wnioskowanie o wakacje od ZUS

Aby skorzystać z ulgi, konieczne będzie złożenie wniosku do ZUS w miesiącu poprzedzającym wybrany miesiąc „wakacji składkowych”. Szczegółowy formularz wniosku oraz instrukcja jego wypełniania będą dostępne na stronie internetowej ZUS.

Warto śledzić dalsze komunikaty ZUS i rządu dotyczące szczegółów tego nowego świadczenia.
Jeśli jednak nie po drodze Ci zaglądać na stronę ZUS, zaobserwuj mój profil na instagramie lub fejsbuku, gdzie dzielę się wiedzą świata księgowego ludzkim językiem! 😉

Leave a Reply

Close Menu

Simply The Best

Ewelina Dziedzic
T: +48  785 296 671
E: ewelina@mysimply.pl

Facebook

Call Now Button