Skip to main content

Czy przedsiębiorcy mogą obejść przepisy Nowego Ładu? Czasu do końca roku, a zarazem wejścia w życie nowych przepisów zostało niewiele, a odpowiedzi jednoznacznych ze strony ZUS brak. Co więc robić? Głowią się przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności, jak i księgowi, którzy nie są w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania swoich klientów.

Internet zalała fala różnych informacji i porad o tym w jaki sposób niejako obejść przepisy Nowego Ładu. Odnoszę wrażenie, że ostatnio najgłośniejszym tematem podatkowym jest możliwość zapłaty składek ZUS za cały przyszły rok, a co za tym idzie odliczenie zapłaconych składek zdrowotnych za te miesiące. To dość kontrowersyjne rozwiązanie, które ciągnie za sobą sporo wątpliwości. Czy tak w ogóle można?

Zobacz więcej o składce zdrowotnej w Nowym Ładzie

Płatność za ZUS z góry za cały rok – czy tak można?

Wielu doradców podatkowych stoi twardo na stanowisku, że zapłacenie jeszcze w grudniu 2021 roku wszystkich składek ZUS z góry za cały rok 2022 jest możliwe i opłacalne. Jednak nie zabrakło także tych mniej przychylnych wypowiedzi i wniosków na ten temat.

Jakie zagrożenia są z tym związane?

  • to duży, jednorazowy wydatek, który może doprowadzić do utraty płynności finansowej
  • błędnie oszacowane składki na przyszły rok mogą spowodować powstanie niedopłaty bądź nadpłaty
  • brak danych i wskaźników na 2022 rok
  • składki zdrowotne od przyszłego roku będą liczone od uzyskanego dochodu, który teraz nie jest nam jeszcze znany, więc nie można dokładnie określić wysokości składek
  • trzeba złożyć deklaracje DRA za cały 2022 rok, aby składki stały się należne
  • brak nowego formularza DRA na 2022 rok
  • nie wiemy jak ZUS potraktuje przesłanie deklaracji za cały rok 2022 na „starych” formularzach DRA

Jak widać tych wątpliwości jest wiele, a z plusów mogę jedynie wymienić – odliczenie składki zdrowotnej od podatku.

Jednak z pewnością nie będzie to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników. W ich przypadku wartość deklaracji DRA ulega znacznym wahaniom. A już na pewno nie można postąpić tak, by opłacić składki ZUS tylko „za siebie” a za pracownika dopiero w przyszłym roku, na bieżąco…

Dodatkowo warto zwrócić uwagę czy w ogóle za rok 2021 wychodzi podatek do zapłaty. Jeśli nie, to od czego tu odliczać? Poza tym nadpłacona składka zdrowotna, która swoją wartością przewyższa kwotę podatku nie przenosi się na następny rok, ona przepada!

Co na to Ministerstwo Finansów?

W stanowisku przekazanym Państwowej Agencji Prasowej, Ministerstwo Finansów powołuje się na informację udzieloną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, z której wynika że ustawa o o systemie ubezpieczeń społecznych określa obowiązki składek, w tym także wypłatę tych składek. Czyli osoby wpłacające zobowiązane są do dwóch podstawowych czynności: złożyć komplet dokumentów rozliczeniowych oraz uregulować należności w ustawowym terminie. Kropka. Ministerstwo Finansów zwróciło także uwagę na to, że przepisy nie zabraniają wcześniejszej zapłaty składek, czyli najwcześniejsza zapłata składek za grudzień może nastąpić w grudniu. MF podkreśla, że w niektórych branżach jest to praktyka powszechnie stosowana, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, chcących szybko zamknąć bilans roku. Jednak ważne jest, by płatnik wziął pod uwagę wszystkie należności, które ma obowiązek uiścić, a nie brał pod uwagę jedynie składkę zdrowotną.

Składka ZUS za grudzień 2021 zapłacona do 31.12.2021 roku może zostać odliczona od podatku za grudzień 2021 jeszcze na starych zasadach!

Prosta zasada periodyzacji

Nazwa może przerażać, ale definicja tego pojęcia wydaje się być rozstrzygnięciem dla całej tej batalii. Jest to jedna z zasad rachunkowości, która zakłada podział zdarzeń gospodarczych na przedziały czasowe, których dotyczą. Oznacza to więc, że działania jednostek (firm) ujmowane są w wyznaczonych jednostkach czasu, np. rok obrotowy, okres sprawozdawczy, itp. Co za tym idzie nasuwa się na myśl, że wręcz niemożliwym dla przedsiębiorcy jest opłacenie całości składek w oparciu o nieznane mu jeszcze dane, bowiem składkę zdrowotną ustalać będziemy od uzyskanego w przyszłym roku dochodu.

Też chwilami chciałabym mieć magiczną, czarodziejską kulę, by móc wywróżyć odpowiedzi na wszystkie zadawane mi pytania. Jednak nikt na chwilę obecną nie jest w stanie zagwarantować czy takie działanie jakim jest opłacenia składek ZUS z góry za cały przyszły rok, przyniesie mu korzyści podatkowe, czy jedynie sprawi więcej problemów.

Leave a Reply

Close Menu

Simply The Best

Ewelina Dziedzic
T: +48  785 296 671
E: ewelina@mysimply.pl

Facebook

Call Now Button