Skip to main content

Przedsiębiorcy przywykli już do opłacania składek ZUS w zryczałtowany sposób. Od nowego roku ma to się jednak zmienić. Co będzie miało wpływ na wysokość składek? Dlaczego przez to wzrośnie dochodowy oraz dlaczego składka zdrowotna na nowy rok nazywana jest żartobliwie „podatkiem zdrowotnym”? O tym wszystkim tuż poniżej..

Składki „po nowemu”

Dotychczas wszystkie składki płacone do ZUS przez przedsiębiorców były opłacane w zryczałtowanej wysokości. Oczywiście wysokość składek zależna była przede wszystkim od stażu przedsiębiorcy. I to akurat się nie zmieni – wciąż obowiązywać będą ulgi takie jak: ulga na start, mały ZUS, mały ZUS plus. Zmiany dotyczyć mają jedynie składki zdrowotnej, której kwota była jak dotąd taka sama dla każdego przedsiębiorcy. Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorca będzie zobowiązany do samodzielnego obliczania należnej dla ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne.

O wysokości składki zdrowotnej będą decydować przede wszystkim dwa czynniki – forma opodatkowania i osiągnięty w poprzednim miesiącu dochód bądź przychód.

Jak wyliczyć składkę zdrowotną?

Jak wspomniałam, składka zdrowotna dla jednoosobowych działalności gospodarczych będzie zależna od wybranej przez podatnika na dany rok formy opodatkowania. Poniżej krótka ściąga 🙂

  • skala podatkowa – 9% od dochodu, jednak nie mniej niż 270,90 zł
  • podatek liniowy – 4,9% od dochodu, jednak nie mniej niż 270,90 zł
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
    • dla przychodów rocznych w przedziale od 0 zł do 60k zł – 60%*
    • dla przychodów rocznych w przedziale od 60k zł do 300k zł – 100%*
    • dla przychodów rocznych w przedziale od 300k zł i więcej – 180%*

* % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce za IV kwartał roku poprzedniego

„Nieodliczalna” Zdrowotna

Dotychczas zapłaconą składkę zdrowotną można było odliczyć od podatku. Nie całą, nie nie.. 75% nie wiedzieć czemu, ale można było! Od przyszłego roku przedsiębiorcy z pewnością odczują kres tego przepisu, ponieważ już od 01.01.2022 roku takiej możliwości nie będzie. Składka zdrowotna nie będzie podlegać odliczeniu od podatku dochodowego. Jakby nie patrzeć – ta zmiana niewątpliwie niekorzystnie wpłynie na portfele polskich przedsiębiorców. Niestety, ale pozostaje nam jedynie pogodzić się z tym faktem…

Podatek zdrowotny

Mam nadzieję, że nikogo nie wystraszyłam nowym podatkiem? Nie nie, żadnego nowego podatku zdrowotnego nie będzie – prostuję! To bardziej skrót myślowy i hasło do żarcików księgowych, tak na rozluźnienie atmosfery pomiędzy czytaniem ustawy o podatku dochodowym a czytaniem ustawy o Nowym Polskim Ładzie. 😉

To wszystko tylko zwyczajne słowotwórstwo, czysty humoryzm, nic więcej! A wzięło się to z tego, że podstawową daniną, jako przedsiębiorcy muszą z mocy praca uiszczać na rzecz Skarby Państwa – jest właśnie podatek dochodowy. Podatek od dochodu. Oznacza to, że co do zasady – im wyższy dochód, tym wyższy powinien być podatek, ten dochodowy.

Więc skoro wysokość składki zdrowotnej od przyszłego roku także będzie zależna od uzyskanego dochodu, żartobliwie i z pewnym przekąsem nazywana jest „podatkiem zdrowotnym”.

PS. mam nadzieję, że choć jedna osoba nabrała się na ten nowy podatek zdrowotny 😎

Close Menu

Simply The Best

Ewelina Dziedzic
T: +48  785 296 671
E: ewelina@mysimply.pl

Facebook

Call Now Button