Skip to main content

Stanowisko skarbówki jest zaskakująco pozytywne!

Czyżby skarbówka zaczyna zmieniać podejście do rozliczania kosztów podatkowych? Chodzi tu głównie o jednoosobowe działalności gospodarcze. Do tej pory wiele wydatków traktowała jako osobiste i uniemożliwiała ich odliczanie. Jednak niedawno wydano interpretację podatkową, która potwierdza, że w niektórych przypadkach zakup zegarka może zostać rozliczony w kosztach podatkowych, wcześniej nie było o tym mowy!

Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0113-KDIPT2-1.4011.408.2021.1.DJD dotyczyła podatnika, który prowadzi działalność prawniczą w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej. Działalność ta przede wszystkim w tym przypadku polega na sporządzaniu pism procesowych oraz różnego rodzaju opinii prawnych, a także zastępowaniu klientów przed sądami i organami administracji. Adwokat prowadzi swoje rozliczenia z klientami na podstawie szczegółowych zestawień godzinowych poświęconych danemu zleceniu. Zestawienia przygotowywane są przez niego każdego dnia, z dokładnością do pięciu minut.

Zegarek chronografem do odliczenia

Wnioskodawca twierdził, że istotnym narzędziem w jego pracy jest urządzenie posiadające funkcję stopera/chronografu, z którego pomocą możliwe jest dokładne odmierzanie czasu poświęcanego na poszczególne zadania, oraz który to zegarek umożliwi natychmiastowe wtrzymania pomiaru w sytuacji, gdy np. telefon z sądu przerywa wykonywanie aktualnego zadania. Adwokat planował kupić właśnie taki zegarek. Miał jednak spore wątpliwości, czy ów wydatek będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Chodziło mu konkretnie o zegarek mechaniczny produkcji rosyjskiej, którego cena wynosić miała 2 490 zł. Prawnik podkreślał, że model wyszukanego przez niego zegarka to najtańszy mechaniczny zegarek z funkcją chronografu, dokładniej ujmując ok. 2-3-krotnie tańsze od pozostałych produktów, np. najtańszych szwajcarskich czy japońskich zegarków z taką funkcją. Twierdził także, że zegarek będzie przez niego używany jedynie w dniach, w których prowadzi działalność gospodarczą, gdyż tylko wtedy potrzebuje mieć przy sobie bezustannie urządzenie do dokładnego odmierzania czasu poświęcanego poszczególnym zadaniom. Organ podatkowy zaakceptował argumenty prawnika. Uznał, że taki wydatek jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Można więc ująć go w kosztach uzyskania przychodu.

Zasadność wydatku trzeba udowodnić

Dyrektor KIS przestrzegł jednak adwokata, że musi się on liczyć z koniecznością udowodnienia: poniesienia wydatku, jego charakteru, a w szczególności jego celowości, racjonalności działań podatnika, a w konsekwencji braku okoliczności uniemożliwiających uznanie przedmiotowego kosztu za koszt uzyskania przychodów. W ramach postępowania dowodowego może również zostać dokonana szczegółowa analiza związku poniesionego wydatku z przychodami.

Dobra luksusowe i osobiste a koszty podatkowe

Interpretacja jest dla podatników wiadomością zarówno pozytywną, jak i zaskakującą. Dotychczas bowiem organy podatkowe co do zasady odmawiały zaliczenia wydatków na zakup szeroko pojętych dóbr luksusowych w ciężar podatkowych kosztów.

Warto zatem zwrócić uwagę w jaki sposób wnioskodawca argumentuje zakup zegarka i zaliczenie tego wydatku do kosztów uzyskania przychodu – posłużył się wyróżnikiem, czyli funkcją chronografu. Niewątpliwie to właśnie ten argument, ta cecha zegarka, w połączeniu ze specyfiką rozliczeń z klientami przesądzić mogła o pozytywnie zaskakującym rozstrzygnięciu interpretacji. Do tej pory podatnicy starali się wykazać związek zegarka z przychodem na podstawie jego podstawowych cech, takich jak odmierzanie godziny i wygląd, co miało rzekomo korzystnie wpłynąć na ich punktualność i wzbudzanie zaufanie przez kontrahentów. Organy podatkowe nie przystawały na takie wyjaśniania, uznając taki wydatek za jednoznacznie osobisty.

Firmowego zegarka nie można używać prywatnie

Warto jednak pamiętać, że decydując się na zaliczenie w ciężar kosztów wydatku, który potencjalnie mógłby znaleźć zastosowanie również w życiu prywatnym, podatnik staje się niejako niewolnikiem takiej decyzji. Wnioskodawca wprost zaznaczył, że zamierza używać zegarka tylko i wyłącznie w dniach, w których prowadzi działalność gospodarczą.

– Organ natomiast dał jasno i wyraźnie do zrozumienia, że nie zezwala na żadne odstępstwa od opisu wnioskodawcy, który to może zostać skontrolowany, a wówczas moc ochronna interpretacji zostanie wyłączona. Trzeba więc pamiętać, że korzystanie z wysokiej jakości czasomierza wiąże się w tym przypadku nie tylko z podatkową korzyścią, ale również z potencjalnym obowiązkiem wykazania jego faktycznego związku z działalnością oraz wykluczenia jego używania poza nią.

Wydatki osobiste nie mogą być kosztem podatkowym

Do niedawna organy podatkowe stały za niewątpliwie jednolitym stanowiskiem, odmawiając podatnikom prawa do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wydatków na ubiór, w tym między innymi właśnie zegarków. Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na ubiór (np. garniturów czy krawatów) dawało jedynie trwałe i w sposób widoczny oznaczenie rzeczy znakami przedsiębiorstwa, jak na przykład naszywka z logo firmowym, oczywiście w miejscu widocznym. Ostatnio można jednak zaobserwować zmianę w podejściu organów podatkowych do tak zwanych wydatków prywatnych, przynajmniej w odniesieniu do niektórych typów zegarków, jak na przykład zegarki typu smartwatch.

Wspomniana interpretacja dotycząca zegarka z chronografem jest więc pozytywnym przełamaniem dotychczasowego podejścia organów podatkowych. Nie można jednak nie zauważyć, iż jak wynika ze stanowiska przedstawionego przez podatnika w powołanej interpretacji, urządzenie z funkcją stopera/chronografu jest niezbędne w prowadzonej przez niego działalności, z uwagi na wyłącznie godzinowe rozliczanie z klientami, a ponadto podatnik nie zamierza używać zegarka poza prowadzoną działalnością. 

Biorąc pod uwagę technologiczny i pojawianie się coraz to nowych urządzeń wspomagających zarówno przedsiębiorców, jak i osoby prywatne w organizacji swojego czasu, można spodziewać się, że organy podatkowe również będą zmieniać swoje podejście, co do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na tego typu urządzenia.

Close Menu

Simply The Best

Ewelina Dziedzic
T: +48  785 296 671
E: ewelina@mysimply.pl

Facebook

Call Now Button